Woonhuis Casa de Egreso

Het programma in familiehuis Miraflores is erop gericht dat meisjes na maximaal een jaar begeleiding op eigen benen kunnen staan. Meisjes die daar dan nog niet aan toe zijn, kunnen terecht in het begeleid-wonen-project: Casa de Egreso (‘Huis van terugkeer’). Het  gaat hier om meisjes die geen steun krijgen van familie of een ander  netwerk. Het huis waar zij, onder begeleiding, samen wonen geeft plaats aan maximaal acht meisjes en het staat direct naast familiehuis Miraflores. Ze mogen hier maximaal  twee jaar blijven.

Leren sparen
In  de tijd dat ze hier zijn werken ze aan hun zelfstandigheid, denk  hierbij aan leren koken, boodschappen doen, omgaan met geld, maar ook  aan omgaan met huisgenoten en buren. De meisjes gaan naar een gewone  school en vaak volgen ze een studie of vakopleiding.
Voor  alle meisjes wordt een eigen bankrekening geopend zodat ze het nut ´sparen´ leren. Ze betalen ook huur, maar die wordt opzij gezet voor  later. Van dat spaargeld betalen zij hun eerste inventaris zodra ze  zelfstandig gaan wonen.

Amigos colombianos Straatmeisjes

Amigos colombianos Straatmeisjes

Share