Wegens succes ‘gesloten’: ons opvangcentrum

* Dit programmaonderdeel van Amigos Colombianos is in 2009 overgedragen aan de gemeente Medellín.

De  tweede fase bestaat uit een dag- en nachtopvang. De kinderen nemen  vrijwillig deel aan het programma. In het opvangcentrum worden 30 tot 40  meisjes en 60 tot 70 jongens opgevangen. Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 90 kinderen.

Energie

De  nachtopvang biedt de kinderen een bed en een veilig dak boven hun  hoofd. Ze krijgen te eten, kunnen zich hier wassen, kunnen tanden  poetsen en hun kleren wassen.
Weg  van de straat, weg van de omgeving die hen uitbuit en misbruikt komen  ze hier tot rust en verzamelen ze energie voor de nieuwe uitdaging:  werken aan een nieuwe toekomst.

Toekomstplan

Op  de dagopvang werken de kinderen samen met een team van begeleiders,  pedagogen, psychologen en een arts een eigen toekomstplan uit. Daarnaast  leren de kinderen met elkaar omgaan en worden ze voorbereid op een  terugkeer naar school. Veel kinderen gaan via het programma voor het  eerst naar school. Wie al wel naar school is geweest kan via het  opvangcentrum ook deelnemen aan het vakopleidingsprogramma.
Als  het toekomstplan na enige tijd genoeg is uitgewerkt bekijken de  begeleiders samen met het kind wat zijn/haar mogelijkheden zijn ná het  opvangcentrum. Meisjes kunnen doorstromen naar het Familiehuis van Amigos Colombianos, voor  jongens wordt een oplossing gezocht in programma’s van collega  hulporganisaties.

Share