Liefde als medicijn

Kringgesprek - Amigos Colombianos

 

Liefde en meditatie als medicijn

De meisjes worden begeleid door een vast team specialisten, met daarin een psycholoog en twee maatschappelijk werkers.  Bijna dagelijks is er ook een vorm van groepstherapie waarbij de meisjes onder andere leren om Straatmeisjes Amigos Colombianoskritiek te geven en te ontvangen. Daarnaast wordt er veel belang gehecht aan het dagelijks mediteren en aan het uiten van liefde in de betekenis van naastenliefde, zorgzaamheid.

Voor Hogares Claret, onze partnerorganisatie, is naastenliefde van levensbelang. Padre Gabriël Mejía, de stichter van Hogares Claret, zegt in de videoboodschap aan Amigos: “Liefde is hier de belangrijkste therapie in het programma. Als iemand zich geliefd voelt, zich erkend voelt en gewaardeerd.., dan voelt hij zich geïnspireerd om het leven met plezier te leven. Liefde is het allerbeste medicijn tegen alle ziektes en tegen geweld.”
De ‘padre’  is er ook van overtuigd dat meditatie een hele belangrijke sleutel is om te komen tot zelfkennis en tot het leiden van een gezond en gelukkig leven. Meditatie is daarom een vast, dagelijks, onderdeel in alle hulpprogramma’s die Hogares Clatet heeft ontwikkeld. De padre is er in de wereld van verslavingszorg wereldberoemd mee geworden.

 

 

 

 

Share