Nazorg

Op een goede dag verlaten onze meisjes familiehuis Miraflores of het zelf-standig-wonen-project Casa Egresa. Om de kans te verkleinen dat meisjes terugvallen in oude (verkeerde) gewoontes èn omdat we een sociaal netwerk willen aanbieden voor wie het nodig heeft, voorzien we in ons programma ook in nazorg. We willen dat de meisjes weten dat zij op onze steun kunnen rekenen. Zoals dat hoort in een gezonde familie…Op huisbezoek bij Kelly - Amigos Colombianos

Reünie

Als onderdeel van de nazorg is er een of twee keer per jaar een reünie voor meisjes die het programma hebben verlaten, bij voorkeur georganiseerd door de meisjes zelf. Op deze bijeenkomsten kunnen meisjes elkaar steun bieden, van elkaar  leren en natuurlijk kunnen ze ook als vanouds terecht bij het personeel van het familiehuis en/of bij vrijwilligers van Amigos Colombianos.  Er is ook een Facebook-groep, speciaal van en voor oud-deelnemers van ons programma.
Voor veel meisjes die op dat moment in het familiehuis verblijven is zo’n reünie een bron van inspiratie. Zij willen vaak niets liever dan deel uit maken van de grote familie van (veel) succesvolle voorgangers.

Voorbehoedsmiddelen

Een belangrijk onderdeel van de nazorg is het aanbieden van gratis anticonceptie voor de meisjes om te voorkomen dat zij op (te) jonge leeftijd zwanger raken en als alleenstaand moeder terug bij af raken.

Incidentele hulp

Incidenteel ondersteunen we meisjes die het programma hebben verlaten.  Met behulp van zogenaamde miniprojecten zijn bijvoorbeeld een aantal meisjes geholpen bij het opzetten van een eigen winkeltje. Het gaat hier om alleenstaande moeders of meisjes die niet kunnen rekenen op (voldoende) financiële ondersteuning van hun partner of vader van het kind.

Share