Hulpprogramma steeds beter dankzij conferentie

Afgelopen juli hebben we op een tweedaagse conferentie met onze partner in Medellín afspraken gemaakt over het verbeteren van ons hulpprogramma voor straatmeisjes. Die conferentie werpt nu zijn eerste vruchten af, zo bleek tijdens een recent Skype-videogesprek met ‘Medellín’. Een van de resultaten is dat het aantal meisjes dat het programma vroegtijdig verlaat sinds augustus opmerkelijk is gedaald.

Aantrekkelijker

Op de conferentie was afgesproken om het programma aantrekkelijker te maken door meer gebruik te maken van creatieve en culturele activiteiten. Op deze manier raken de meiden (weer) betrokken in het maatschappelijke leven en het is daarnaast een manier om de uitval te verlagen.
Een van de gerealiseerde verbeteringen is dat de meisjes nu (kunnen) meedoen aan culturele excursies georganiseerd door de gemeente.

Familie meer betrekken

De afspraak was om het gezin of de familie meer te betrekken bij de opvang/het reïntegratieproces van een straatmeisje. Inmiddels doen de families van zeven (van de drieëndertig) meisjes in het familiehuis mee aan een programma van het Instituto Familiar. Dit onlangs opgerichte instituut biedt workshops gericht op het herstellen van gebroken of verstoorde gezinsrelaties.
Veel gezinnen die (nog) niet meedoen, geven aan dat de kosten van transport, de reistijden of het werk hen belemmeren mee te doen.

Therapie op maat

Op de conferentie was ook afgesproken om de therapie meer op maat te maken, beter af te stemmen op wat een meisje heeft doorgemaakt en op haar hulpvraag. Hier wordt aan gewerkt en zoals we eerder berichtten is het team uitgebreid met een psycholoog.

Werk, werk, werk

Werk is de basis voor een betere toekomst, daarom hebben we ook afspraken gemaakt over het opzetten van een programma om meisjes aan een baan te helpen (en te houden). Alhoewel nog op kleine schaal zijn de eerste contacten gelegd met bedrijven die bereid zijn om meisjes uit ons programma een stage of een baan aan te bieden. In de afgelopen vijf maanden zijn van de vijf meisjes uit Casa de Egreso twee meisjes aan een baan geholpen en zijn twee anderen aan een stage.

Meer nazorg

Om terugval te voorkomen is nazorg heel belangrijk, daarom zijn er afspraken gemaakt die nazorg steviger te organiseren. Die nazorg is nu als volgt geregeld: nadat een meisje het programma heeft verlaten wordt standaard contact met haar opgenomen na acht , vijftien en dertig dagen en vervolgens na drie, zes en twaalf maanden. Daarnaast worden er tweemaal per jaar reünies georganiseerd voor meisjes die het hele programma hebben doorlopen.
Op deze manier wordt nu het contact onderhouden met bijna vijftig meisjes die het programma hebben verlaten.

 

Heerlijk om te merken dat het signaal is opgepikt door onze samenwerkingspartner en dat men zo voorspoedig van start is gegaan. Heerlijk ook om te beseffen dat we met deze verbeteringen in staat zijn om steeds meer meisjes te motiveren om een toekomst op te bouwen met een steeds sterker programma.

Frank van Rijn

 

http://amigoscolombianos.nl/nieuws/resultaten-werkbezoek-medellin-alle-neuzen-in-dezelfde-richting/

 

 

 

 

Share

Vertel

*