Leerlingen Trinitas College geven jaarloon

Maandag 24 oktober overhandigden Joyce Esser en Imke Kleinbekman van het Trinitas College in Heerhugowaard 3438,- €  aan Amigos Colombianos. Het grootste gedeelte van het geld is afgelopen juni bij elkaar gerend in een sponsorloop door de leerlingen van havo 3, voor wie dit een onderdeel is van hun maatschappelijke stage.  De symbolische cheque werd in ontvangst genomen door Robert Niessen, een van de vrijwilligers van Amigos Colombianos. Hij dankte de leerlingen voor het enorme bedrag dat in Colombia gelijk staat aan een wettelijk minimum jaarinkomen.

Foto: Tineke van Noortwijk (Werkgroep Internationale Samenwerking Han Fortmann, Trinitas College)

> Zie ook Trinitas College Heerhugewaard doet het weer

Share

Vertel

*