Op werkbezoek in Medellín

Medellín, Colombia – Van 15 juni tot 29 juni ben ik hier op werkbezoek.  Allereerst ga ik met onze samenwerkingspartner Hogares Claret enkele projecten evalueren: het \familiehuis, het project ´zelfstandig wonen´ en de microprojecten. Daarnaast heb ik een afspraak met de gemeente Medellín over het vorig jaar in gang gezette, gemeentelijk beleid ten aanzien van hulp aan straatkinderen. Vorig jaar heb ik bij de gemeente gepleit voor meer aandacht voor straatmeisjes, want het voorgenomen gemeentebeleid richt zich vooral op straatjongens en uitsluitend op meisjes die sexueel worden geëxploiteerd.

Video

Volgende week ga ik met de videocamera op pad om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van onze activiteiten hier in Medellín. Ik zal de straat op gaan om u een indruk te geven van Medellín en in het bijzonder van het leven van straatkinderen en het straatwerk. Ook zal ik het familiehuis en het huis waarin het project ´zelfstandig wonen´ wordt uitgevoerd in beeld brengen. En ik wil enkele meisjes laten vertellen waarom zij deelnemen aan ons programma. Aan de meisjes die het programma hebben verlaten vraag ik hoe zij daarop terugkijken en hoe het hen nu vergaat.

Nazorg

Tussen de bedrijven door zal ik zoveel mogelijk tijd doorbrengen met de meisjes in het familiehuis en ik wil enkele meisjes opzoeken die het project ´zelfstandig wonen´ hebben doorlopen. Die aandacht wordt altijd enorm gewaardeerd en het blijkt de meisjes telkens weer enorm te motiveren.

Ik hoop dat u zich abonneert op deze nieuwspagina of dat u onze site binnenkort nogmaals bezoekt, zodat ik u kan informeren over de resultaten van mijn werkbezoek. En ik hoop u dan te verrassen met informatief beeldmateriaal zodat u beter ziet waarvoor en voor wie we het doen.

Un abrazo vanuit Medellín,

Frank

Share

Vertel

*