Resultaten werkbezoek Medellín: alle neuzen in dezelfde richting!

Het belangrijkste doel van dit 14 daagse werkbezoek, eind julie, was om samen met onze samenwerkingspartner Hogares Claret de kwaliteit van het programma te verbeteren. Door onze doelgroep opnieuw te analyseren en om vandaar uit opnieuw te bepalen waar het accent op zou moeten liggen in het hulpprogramma.  Om een goede analyse te maken en het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te benaderen hadden we voorgesteld om een tweedaagse conferentie te organiseren, met twee personen namens  de directie van Hogares Claret, twee personeelsleden van het familiehuis, de coördinator van het project ‘zelfstandig wonen’, twee meisjes die het programma hadden doorlopen en twee personen uit het bedrijfsleven. Vanuit Amigos Colombianos werd deze bijeenkomst geleid door Frank van Rijn en Robert Niessen.

 

Bevrijding

Vooraf keken we een beetje op tegen de conferentie. We waren ons ervan bewust dat de discussie deels de kern van de filosofie van Hogares Claret zou raken en het was maar de vraag in hoeverre zij zouden willen meedenken of meebuigen. De eerste woorden van Hernan Montoya, nationaal directeur van Hogares Claret, in de introductie van de tweedaagse werkte echter al direct bevrijdend. Hij richtte zich tot de groep met de woorden: “El cambio ha llegado a Hogares Claret!”. Vrij vertaald: “De verandering is gekomen voor Hogares Claret!”. Vervolgens legde hij uit dat het bestuur en de directie van Hogares Claret, mede dankzij de samenwerking met Amigos Colombianos, tot de conclusie zijn gekomen dat zij hun aanpak moeten aanpassen aan de hedendaagse tijd. Hij verklaarde heel erg blij te zijn met het initiatief voor de tweedaagse en verwachtte er veel van.

Gedurende de twee dagen die volgden werd er door alle deelnemers betrokken en gepassioneerd gediscussieerd en van gedachten gewisseld. Mede door de regel die we aan het begin hadden gesteld dat tijdens deze twee dagen geen hiërarchie gold en elke mening even zwaar zou wegen, voelde iedereen zich vrij om zich uit te spreken en werden nieuwe ideeën en meningen geuit die sommigen lange tijd voor zich hadden gehouden. De twee dagen waren vermoeiend, maar we waren allemaal trots met het uiteindelijke resultaat. Dat resultaat hebben we trouwens uitgewerkt in de vorm van een boom zodat we een inspirerend document hebben om op te terug te vallen bij de verdere uitwerking van onze mooie voornemens.

Conclusies

Een belangrijke conclusie uit de tweedaagse was dat de doelgroep (straatmeisjes) zeer vaak met een multiproblematiek te maken heeft. Vaak spelen er verschillende problemen. De belangrijkste op hoofdlijn zijn: langdurige straatleven, drugsgebruik, seksuele exploitatie en/of misbruik, laborale uitbuiting en psychische stoornissen. Om de meisjes daadwerkelijk zicht op een toekomst te geven is het belangrijk om een antwoord te hebben op al deze problemen. Een conclusie die daaraan gekoppeld werd, was dat het team eigenlijk onderbezet was om de benodigde aandacht te geven aan de meisjes in het programma. Hierop is besloten om het team binnen twee maanden te versterken met een psychologe en een maatschappelijk werkster.

Een andere belangrijke conclusie was dat de betrokkenheid van het gezin en de familie (als die aanwezig zijn) versterkt moet worden in het programma. Als er namelijk niets verandert in (relatie met) de familie, dan keert het meisje uiteindelijk terug in een situatie die er de oorzaak van is geweest dat ze ontspoort is geraakt en is de kans dat ze terug valt in oude gewoonten erg groot. Overigens bleek Hogares Claret op dit onderwerp, in samenwerking met de gemeente Medellín, al bezig te zijn met het ontwikkelen van een nieuw project ‘Instituto de Familia’.

Een volgende belangrijke conclusie, die vooral ook door Amigos Colombianos wordt gesteund, is dat het vinden en behouden van werk een sleutelfactor is bij het realiseren van een toekomst voor de meisjes. De komende tijd zal op dit onderwerp worden geïnvesteerd en zullen we samen met Hogares Claret onderzoeken hoe we hier het beste vorm aan kunnen geven. Inmiddels zijn er al contacten met een netwerk van bedrijven met het idee om daar stageplaatsen te organiseren voor ‘onze’ meisjes. Vanzelfsprekend hopen we dat deze stageplaatsen vervolgens worden omgezet in vaste banen.

Tot slot was de wens om de nazorg sterk te verbeteren. Deze is vooralsnog erg vrijblijvend en bestaat vooral uit contacten die worden gelegd door meisjes die het programma hebben verlaten met het team of met Amigos Colombianos en een jaarlijkse reünie die elke zes maanden wordt georganiseerd. De uitdaging is om deze nazorg te verbeteren, ook om beter te kunnen meten wat de resultaten zijn van ons programma.

Na de tweedaagse zijn duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de communicatie tussen Hogares Claret en Amigos Colombianos over de voortgang van de verschillende onderwerpen. Ook is afgesproken om de tweedaagse jaarlijks te herhalen om de kwaliteit van het programma blijvend te monitoren en te verbeteren.

Uitdaging

De resultaten van het werkbezoek en de tweedaagse hebben ons een goed gevoel gegeven. We zijn ons ervan bewust dat er nog erg veel werk aan de winkel is om voor elkaar te krijgen wat we voor ogen hebben, maar het begin is er. De neuzen staan dezelfde kant op en de gezamenlijke wil is er om woorden om te zetten in daden. Hogares Claret gaat keihard aan de slag in Colombia. Wij in Nederland. Want we zijn ons er ook van bewust dat onze inkomsten toch nog een stukje moeten stijgen om alles waar te maken. Dat is best een uitdaging, maar we geloven erin. Onze boodschap naar u/jullie: “Help ons daarbij en geef onze straatmeisjes een toekomst!”

Frank van Rijn

Ps. Op onze Facebookpagina doet Robert op persoonlijke wijze verslag van zijn belevenissen op dit voor hem eerste werkbezoek aan ons project in Medellín.

Share

Vertel

*