Partners

Hogares Claret

Fundaction Hogares Claret in Medellín is onze partner die de uitvoering van het programma voor haar rekening neemt. Jaarlijks sluiten we met deze stichting een convenant af waarinwebpagina stichting Hogares - partner van Amigos Colombianos het budget wordt vastgesteld en waarin afspraken staan over de gewenste richtlijnen voor de uitvoering. Deze richtlijnen worden in samenspraak bepaald.
Hogares Claret is een grote, professionele hulpverleningsorganisatie, gericht op de opvang van mensen met een verslaving.

 

Gemeente Medellín en ICBF

De gemeente Medellín en het Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF) zijn medefinanciers van het familiehuis. Het familiehuis biedt naast ons programma ook ruimte aan een programma van ICBF (meisjes van dezelfde leeftijd die om veiligheidsredenen via rechtspraak in bescherming worden genomen).

Share