Visie, missie en strategie

Visie: Elk kind heeft recht op een acceptabele toekomst. Het feit dat je in arm land bent geboren, of in een arm of disfunctioneel gezin, mag hier geen beletsel voor zijn.

Wereldwijd groeien tienduizenden kinderen op straat op in onmenselijke omstandigheden. Als er niets gebeurt, is hun kinderen meestal hetzelfde lot beschoren. Het is aan ‘rijke’ mensen die cirkel te doorbreken en  naar eigen draagkracht te helpen.
In de Colombiaanse stad Medellín leven volgens de laatste cijfers duizend à vijftienhonderd straatkinderen, waarvan eenderde straatmeisjes. Zij zijn niet omring door liefde, zorg en genegenheid, maar door armoede, honger, geweld, misbruik en uitbuiting.  Zonder hulp zijn deze meisjes niet in staat om iets aan die situatie te veranderen.

Missie: Amigos Colombianos helpt Colombiaanse straatmeisjes in de stad Medellín bij het realiseren van een acceptabele toekomst!

Onze strategie in Nederland: geld ophalen voor ons project

Onze strategie in Nederland is erop gericht om mensen als donateur of sponsor te verbinden aan ‘onze’ straatmeisjes. Daarnaast kan men ook een actie (helpen) organiseren om geld te genereren voor onze activiteiten in Colombia. Om onze tijd en energie zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten, richten we ons in eerste instantie op acties die relatief het meeste geld opleveren.

Onze strategie in Colombia is erop gericht dat de straatmeisjes uit ons project hulp krijgen aangeboden gericht op onderstaande speerpunten. De hulp wordt uitgevoerd door een lokale, professionele hulporganisatie(s). Die speerpunten zijn, in volgorde van belang:

  • vakopleidingen en cursussen die leiden naar werk. Daarbij is ook expliciet aandacht voor vaardigheden als solliciteren en goed werknemerschap
  • een therapeutisch programma dat is gericht op persoonlijke aandacht en ontwikkeling
  • aan het werk helpen*
  • nazorg voor meisjes die het programma hebben verlaten
  • seksuele voorlichting.

* Dit is een nieuw doel. In overleg met onze samenwerkingspartner, de meisjes en met externe specialisten, onderzoeken hoe we daar als Amigos Colombianos aan kunnen bijdragen.

Meer info

Beleidsdocument Visie-missie-strategie-en-actie-amigoscolombianos

[sh_poll poll_id=”4135463″ template_id=”1″]

Share