Selecteer een pagina

0% Strijkstok

Jaarlijks gaat er meer dan 50.000 euro om in onze organisatie. Dat zegt iets over onze omvang en verantwoordelijkheid, maar ook over de hoeveelheid tijd die dit werk vergt. Vrije tijd.


Onze organisatie draait immers op de inzet van vrijwilligers. Onbetaalde, enthousiaste mensen met een missie, zoals dat hoort bij een goed doel. Net als een openbaar jaarverslag, heldere projectomschrijvingen en regelmatige informatieverstrekking aan partners, sponsors en donateurs.

Wij geloven dat dit beleid resulteert in meer geld, dus meer mogelijkheden. Natuurlijk doordat wij geen loonkosten hebben, maar vooral omdat mensen door volledige transparantie en ‘0% strijkstok’ eerder in onze stichting investeren.