Selecteer een pagina

Overgedragen projecten

Sinds 2003 heeft Amigos Colombianos onderstaande projecten opgezet en overgedragen aan gemeente en plaatselijke welzijnsinstanties. Zij zetten deze programma’s nu succesvol voort.

Straatwerk

De kiem van Amigos Colombianos is gelegd in 2003, toen oprichter Frank van Rijn zich het lot aantrok van de vele straatkinderen die hij zag. Samen met partner Poder Joven vormde hij een team dat de straatkinderen opzocht, een vertrouwensband probeerde op te bouwen en hen stimuleerde om terug te keren naar familie (waar dat mogelijk was) of zich aan te melden bij een van de opvangcentra. In 2009 werd deze activiteit – inmiddels uitgebreid naar vijf dagen per week – overgedragen aan het gemeentelijk programma Crecer con Dignidad. Er kwamen twee teams bij en sindsdien worden ook meisjes in opvanghuizen voor straatkinderen toegelaten. Iets wat voor die tijd slechts was voorbestemd aan jongens.


Familiehuis Miraflores

In 2003 richtten wij samen met partner Fundacion Hogares Claret het familiehuis Miraflores op. Het opzetten van Miraflores was onderdeel van de afspraak op basis waarvan de gemeente meisjes wilde ontvangen in het opvangcentrum. Dit tehuis biedt tijdelijk onderdak aan vijftig meisjes met een achtergrond van drugsverslaving, mishandeling (fysiek, verbaal, seksueel) en exploitatie. Het programma is erop gericht dat zij na maximaal een jaar begeleiding weer op eigen benen kunnen staan. De meisjes vallen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. Meisjes die jonger zijn krijgen een plaats in familiehuis La Alegría. Inmiddels worden beide zelfstandig gerund door Hogares Claret.


Woonhuis Casa de Egreso

Meisjes die na een jaar begeleiding in Miraflores nog niet toe zijn aan re-integratie in de maatschappij, kunnen terecht in het naastgelegen begeleid-wonen-project Casa de Egreso (‘Huis van verlaten’). Het gaat hier om meisjes die geen steun krijgen van familie of een ander netwerk. In dit huis wonen zij met z’n achten onder begeleiding samen, voor de duur van maximaal twee jaar. Casa de Egreso is in 2014 overgedragen aan Fundacion Hogares Claret.

Pin It on Pinterest

Share This