Selecteer een pagina

Doneren

Uw steun is onmisbaar!

Amigos Colombianos biedt kansarme meisjes tijdelijk integrale ondersteuning om een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Deze integrale ondersteuning bestaat uit hulp bij studie, werk en psychische problematiek, inclusief nazorg.

Als bedrijf kunt u schenken met belastingvoordeel.
Als particulier kunt u eenmalig of periodiek een gift doen of u kunt uw nalatenschap (deels) doneren.
Met sportvereniging, school of bedrijf kunt u inzamelingsacties organiseren.

Doneer direct of mail voor meer informatie of ideeën!

Ons bankrekening nummer is NL15INGB0000005570 tnv Stichting Amigos Colombianos.

ValutaBedrag


Nalatenschap

Veel mensen reserveren een deel van hun erfenis voor goede doelen. Voor ons zijn nalatenschappen van groot belang. Via de notaris kunt u Amigos Colombianos eenvoudig in uw testament laten opnemen.

Als u wilt, kunt u ook specifieke bestemmingen voor uw gift aangeven, bijvoorbeeld opleiding of huisvesting.

Wist u dat wij over nalatenschappen geen belasting hoeven af te dragen? Amigos Colombianos is namelijk een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij kunnen uw gift dus volledig benutten.

Wilt u hierover van gedachten wisselen?
Neem dan contact op met penningmeester@amigoscolombianos.nl