Selecteer een pagina

Een helpende hand

Na een hulpprogramma zijn de jonge vrouwen nog niet in staat zelfstandig een menswaardige toekomst op te bouwen, terwijl de kwaliteit van nazorg in Medellín onvoldoende is. De kans op terugval is dus groot. Met Een helpende hand bieden wij veelzijdige ondersteuning aan zowel de jonge vrouwen als de verantwoordelijke instanties.

Met deze ambulante ondersteuning helpen wij de vrouwen met vervolgstappen ná hun hulpprogramma. Ondertussen ontwikkelen wij succesvolle methodieken en stellen wij aan de hand hiervan richtlijnen op voor alle instituten in Medellín die werkzaam zijn met kwetsbare jeugd en hun re-integratie.

Voor deelname aan Een helpen de hand geldt een strenge selectie, inclusief screening op motivatie. IQ of leerniveau zijn geen criteria. Vaak worden moeders (indien nog in beeld/aanwezig) ook betrokken bij de ontwikkeling van hun dochter. Het programma gaat niet uit van bescherming maar vanuit versterking, oftewel empowerment.


De begeleiding focust zich op gebieden als identiteit, gezondheid, familie, opleiding en werk. Elk meisje krijgt een persoonlijk plan van aanpak. Iemand verlaat het programma als haar gewenste stabiliteit qua huisvesting en inkomen is bereikt. Het succespercentage van dit programma ligt hoger dan 80 procent en is daarmee ongekend sterk gebleken.