Selecteer een pagina

ONS WERK


Huidig project: Een helpende hand en Aan het werk

Ons huidige project biedt een ambulant vervolg voor meisjes die een jeugdhulpprogramma hebben afgerond.

De ervaring is dat meisjes zonder een vervolg/nazorgprogramma gemakkelijk terugvallen in hun oude destructieve gedrag. Plaatselijke instanties weten zich daar veelal geen raad mee. Wij beschikken over de kennis, ervaring en contacten om hier wel iets aan te doen.

Voor deelname aan ons project, geldt een strenge selectie, inclusief screening op motivatie. Ons programma gaat niet uit van bescherming, maar van versterking (Empowerment).

De begeleiding focust zich op gebieden als identiteit, gezondheid, familie, opleiding en werk. Elk meisje krijgt een persoonlijk plan van aanpak. Iemand verlaat het programma pas, als haar gewenste stabiliteit qua huisvesting en inkomen is bereikt. Zonder inkomen geen zelfstandig bestaan. Maar ook voor meisjes die terugkeren naar hun familie is een inkomen belangrijk: van hen wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan het gezinsinkomen. Als dat niet het geval is, worden ze de straat op gestuurd om inkomen te genereren met een groot risico op terugval in destructief gedrag.

Het succespercentage van dit programma ligt hoger dan 80 procent en is daarmee ongekend sterk gebleken.


Overgedragen projecten

Sinds 2003 heeft Amigos Colombianos onderstaande projecten opgezet en overgedragen aan gemeente en plaatselijke welzijnsinstanties. Zij zetten deze programma’s nu succesvol voort. Het betreft: Straatwerk, Familiehuis Miraflores en Woonhuis Casa de Egreso.

Lees meer…


Jaarverslag

Het jaarverslag geeft u een beknopt overzicht van onze activiteiten in Colombia en in Nederland, en van ons financiële reilen en zeilen.

Lees meer…