Selecteer een pagina

Woonhuis Casa de Egreso

Het programma in familiehuis Miraflores is erop gericht dat meisjes na maximaal een jaar begeleiding op eigen benen kunnen staan. Meisjes die daar dan nog niet aan toe zijn, kunnen terecht in het begeleid-wonen-project: Casa de Egreso (‘Huis van terugkeer’). Het gaat hier om meisjes die geen steun krijgen van familie of een ander netwerk. Het huis waar zij, onder begeleiding, samen wonen geeft plaats aan maximaal acht meisjes en het staat direct naast familiehuis Miraflores. Ze mogen hier maximaal twee jaar blijven.

Leren sparen
In de tijd dat ze hier zijn werken ze aan hun zelfstandigheid, denk hierbij aan leren koken, boodschappen doen, omgaan met geld, maar ook aan omgaan met huisgenoten en buren. De meisjes gaan naar een gewone school en vaak volgen ze een studie of vakopleiding.
Voor alle meisjes wordt een eigen bankrekening geopend zodat ze het nut ´sparen´ leren. Ze betalen ook huur, maar die wordt opzij gezet voor later. Van dat spaargeld betalen zij hun eerste inventaris zodra ze zelfstandig gaan wonen.