Annual report

Stichting Amigos Colombianos zet zich in voor kwetsbare, maar gemotiveeerde jonge vrouwen in Colombia. Met het jaarverslag geven wij een beknopt overzicht van onze activiteiten in Nederland en Colombia en van de financiële situatie.


Waar wij in 2003 startten met de directe zorg voor straatmeisjes, zijn veel van deze activiteiten inmiddels succesvol overgedragen aan lokale samenwerkingspartners. De laatste jaren ligt onze focus op de begeleiding ná de interne programma’s. Dit is namelijk de achilleshiel van jeugdhulpprogramma’s in Medellín: een hoog percentage van de deelnemers valt in korte tijd terug in problematisch gedrag.

Met haar afstudeeronderzoek bevestigde vrijwilligster Marlous Gordijn in 2011 hoe essentieel een goed re-integratieproces is. Hierop besloot Amigos Colombianos een innovatief ambulant programma op te zetten. Onder begeleiding van onze nieuwe samenwerkingspartner Sueños y Huellas del Mañana startte in oktober 2014 de pilot met twee meisjes: Flor en Isabel. In de loop van 2015 werd het aantal plaatsen uitgebreid naar acht. Inmiddels is dit al meer dan twintig!

Het unieke aan onze programma’s is dat wij deelnemers een betaalde (deeltijd)baan kunnen garanderen. Dat is belangrijk. Zonder inkomen ligt de prostitutie, criminaliteit of een leven op straat al snel op de loer. Al werkende hebben wij richtlijnen ontwikkeld voor de nazorg en re-integratie. Met de gemeente zijn in 2015 afspraken gemaakt om deze ook te implementeren bij andere hulporganisaties, zodat ook hun jongeren goed voorbereid weer de maatschappij in kunnen.

Activiteiten in Nederland

Amigos Colombianos is een stichting die zich inzet voor kwetsbare jonge vrouwen in Colombia. Met dit jaarverslag wordt een beknopt overzicht gegeven van de activiteiten, zowel in Colombia als in Nederland, en de financiële situatie voor het kalenderjaar 2018. Maar versterking, op welke manier ook, blijft altijd welkom!

Jaarverslag 2022

download hier

Jaarverslag 2021

download hier