Selecteer een pagina

Amigos Colombianos kiest nieuwe koers

18 jan, 2015

In de afgelopen twaalf jaar heeft Amigos Colombianos in samenwerking met veel andere organisaties veel bereikt. Het aantal straatmeisjes in Medellín is aanzienlijk gedaald. Deze nieuwe situatie vraagt om een nieuwe aanpak.

Twaalf jaar geleden zijn we begonnen met straatwerk, hebben we ervoor gezorgd dat naast jongens ook meisjes werden opgevangen in het gemeentelijk opvangcentrum voor straatkinderen en hebben we samen met onze samenwerkingspartner Hogares Claret een specifiek vervolgprogramma opgezet voor straatmeisjes (het familiehuis ‘Miraflores’).

In 2006 hebben we vervolgens een programma opgezet voor die meisjes in het familiehuis die niet konden rekenen op een familie of ander sociaal netwerk om op terug te vallen en die meer tijd nodig hadden om zich voor te bereiden op een re-integratie en zelfstandig leven in de maatschappij (‘Casa de Egreso’). In 2009 nam de gemeente het straatwerk over en verdrievoudigde dat. Geheel volgens onze strategie, waarbij we graag zien dat de lokale overheid haar verantwoording neemt en onze programma’s uiteindelijk voortzet binnen hun eigen programma. Afgelopen jaar heeft Amigos Colombianos besloten om ook het familiehuis en Casa de Egreso over te dragen aan onze samenwerkingspartner Hogares Claret.

Amigos Colombianos is van mening dat Hogares Claret, met inmiddels de steun van de gemeente en de lokale welzijnsinstelling ICBF, het programma nu zelfstandig voort moet kunnen zetten. Daarnaast is het de grote wens van Amigos Colombianos om zich op gemeentelijk niveau te richten op een onderwerp dat nog altijd de nodige aandacht vraagt: de nazorg voor (straat) meisjes die de verschillende programma’s verlaten.

De nazorg ofwel de begeleiding bij het verlaten van de (interne) programma’s is dé achilleshiel van vrijwel alle programma’s in Medellín. Het is een moeilijk proces dat maatwerk vereist en waar veel programma’s geen raad mee weten. Daardoor is de kwaliteit vaak slecht. Dit heeft als gevolg dat veel meisjes na het verlaten van het programma terugvallen in oude gewoonten en activiteiten. Niet verwonderlijk. Ze keren terug naar dezelfde (niet functionerende) familie en/of wijk, vaak zonder opleiding of werk.

De ervaring die we in de afgelopen twaalf jaar hebben opgedaan en het netwerk dat we hebben opgebouwd geeft ons de mogelijkheid om hier iets aan te doen. Amigos Colombianos wil een (ambulant) programma opzetten dat meisjes in verschillende programma’s in Medellín niet alleen helpt om zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij, maar hen en hun gezin ook begeleiden bij het voortzetten van hun toekomstplan(nen). Daarbij is en blijft ons speerpunt dat het behalen van een vakdiploma en het verkrijgen en behouden van werk dé sleutels zijn naar een betere toekomst.

Enkele meisjes die het programma onlangs hebben verlaten, of dat de komende maanden zullen doen, zullen in een pilotproject gaan deelnemen. Ondertussen wordt in samenwerking met de gemeente Medellín en andere partners momenteel onderzocht hoe het nazorgprogramma dat we voor ogen hebben het beste vorm gegeven kan worden. In onze nieuwsbrief die binnenkort jaar zal verschijnen zullen we u uitgebreid informeren over de voortgang.

Wij hopen dat u net zo trots bent als ons op het resultaat dat is bereikt in de afgelopen jaren. Ook hopen we dat u met ons het belang van een goede nazorg onderschrijft en dat u ons blijft steunen in onze strijd voor een acceptabele toekomst voor ‘onze’ straatmeisjes.

Nieuwsarchief